Handelsbetingelser


Generelle oplysninger


Midex A/S

CVR-nr. 37300098
Adresse.: Grynderupvejen 5, DK9610 Nørager
E-mailadresse.: [email protected]
Telefonnummer.: +45 30317624


Betaling

Du kan her på siden betale med Visa/Dankort, Visa, Visa Electron, MasterCard og Maestro. Vi betaler evt. kortgebyr.

Ved bankoverførsel, check el. lign. er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen.

Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes.


Levering

Gældende fragtpriser er alene gældende for levering til fastland og til bro faste adresser i Danmark. Varen leveres med fragtmand medmindre andet e aftalt.

Levering finder sted på det tidspunkt, som er aftalt mellem parterne. Er der ikke udtrykkeligt fastsat et leveringstidspunkt, fastsætter Sælger dette. Det er en betingelse, at samtlige oplysninger, som er nødvendige for ordrens udførelse, er kommet til vores kundskab.

Leveringsstedet er medmindre andet er aftalt købers adresse.

Aflæsning finder sted så nær brugsstedet, som en fuldt lastet lastbil kan køre ved egen kraft på jævn og bæredygtigt underlag. Det er Købers ansvar at der er en forhindringsfri vej på mindst 3 meters bredde og 4 meters højde til og fra leveringsstedet, samt at der er mulighed for at holde stille under aflæsning. Er disse forudsætninger ikke opfyldt pålægges Køber de yderligere omkostninger der opstår herved. Sælger har ansvaret for produkterne frem til, at lastbilen har nået aflæsningsstedet.

Såfremt det mellem Køber og Sælger er aftalt, at Køber selv afhenter produkterne, har Sælger ansvaret for produkterne til disse er stillet eller lagt på lastbilen, men ikke for produkternes nærmere anbringelse på lastbilen, fx stuvning og ikke såfremt Køber selv forestår læsningen.

Fortrydelsesret

Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare, eller får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis.

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved at skrive til [email protected] eller ringe på +45 30317624. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.Returnering

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med varens returforsendelse. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Er dette tilfældet venligst kontakt os på [email protected] eller +45 30317624.
Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til ca. kr.: 500.

Varens stand, når du sender den retur

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug.

Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.


Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.


Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:


Midex A/S

Grynderupvejen 5

9610 Nørager

Danmark

Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere den personligt på ovenstående adresse mod forudgående aftale.

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Reklamationsret

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.

Når du handler hos os som forbruger, har du 24 måneders reklamationsret . Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Varen sendes til:


Midex A/S

Grynderupvejen 5

9610 Nørager

Danmark


Når du returnerer varen, bedes du beskrive problemet så detaljeret som muligt.

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Midex A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Den dataansvarlige på www.scancore.dk er Direktør Kristian Agger Nielsen, MidexA/S.

Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.


Som registreret hos Midex A/S, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: [email protected]

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til [email protected] Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk . .

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 14/07-2016