Scancore Skorstene

Midex A/S er primo 2019 ophørt med at producere Scancore skorstene. Dette skyldes et svigtende salg, primært på det danske marked hvor konkurrencen fra alternative opvarmningsløsninger gør at vi igennem de sidste mange år har oplevet et konstant fald.

Skulle I mangle elementer, afdækninger eller andet til jeres skorstene er I meget velkommen til at sende en mail, da vi stadig har en del på lager.